Svensk KonstruktionsTeknik i Gävle AB

                                                                                                                                                                      

 
 

 

Ett problem som 3D Sänglyft har löst idag

 

Alla sjukhussängar skall rengöras före varje ny patient. Vanligtvis rengörs de av personalen direkt på avdelningen.  

Tillvägagångssättet idag är att personalen torkar med en trasa där de kommer åt. Vanligtvis det som syns ovanifrån. Dagens elmotorsängar har betydligt fler detaljer än de tidigare äldre enkla modeller av sängar. Stag motorlådor och batterier mm. har bidragit till att åtkomligheten underifrån blivit mycket svårare. Dagens sängar väger strax under 200 kg vilket ytterligare försvårar en manuell hantering.  

Multiresistenta bakterier har nu på grund av mångårig, bristfällig rengöring av utrustning fått fäste, med onödiga infektioner som följd.


En förutsättning för att rengöring ska kunna utföras är att åtkomlighet är möjlig.

Det är det problemet 3D Sänglyft kommer att lösa åt kunden.


3D Sänglyft lyfter, vrider och vänder exempelvis sjukhussängar, eller annan utrustning som har behov av t.ex. rengöring, reparation mm. Därmed möjliggörs en ergonomisk åtkomst av alla detaljer även på svåråtkomliga ställen, oavsett var de är placerade. Den arbetar i ett förprogrammerat mönster enligt kundens önskemål för optimal åtkomst.  

Den går med fördel att utrusta med uv-belysning antingen för uv-rengöring eller för att kontrollera att önskat resultat uppnåtts.

Eftersom 3D Sänglyft möjliggör en personsäker, ergonomisk arbetsställning, minskar risken för arbetsskador, den säkerställer en effektiv rengöring som i sin tur eliminerar oönskade hälsorisker p.g.a. bakterietillväxt.


Många sjukhus står nu inför förändrade rutiner för att förebygga onödig ohälsa p.g.a. bakterier i samband med behandling av andra åkommor. Inför dessa förändrade rutiner kommer 3D Sänglyft vara en stor tillgång och lösning på problemet.  Hur fungerar 3D Sänglyft för sängtvätt?

3D Sänglyft för sängrengöring/reparation består av en självbärande lyftram. I den hänger fyra motorvinschar med lyftremmar. De kan förflyttas i riktning bak-fram, upp-ner och rotera. Detta tack vare en motordriven släde och rotation.  3D Sänglyft lyfter, vrider och vänder i det här fallet sjukhussängar samt annan utrustning som har behov av rengöring/reparation. Den arbetar i ett förprogrammerat mönster enligt kundens önskemål. På en bildskärm visas alla moment för förflyttning. Där finns även information för arbetets utförande. Bildskärmen är placerad utanför arbetsområdet för 3D Sänglyftens rörelser. För att manövrera 3D Sänglyft måste personalen därför gå ur arbetsområdet/riskområdet vilket förhindrar ev. arbetsskador.

Eftersom i det här fallet sängen kommer till den som ska utföra rengöring eller kanske reparation blir arbetet rätt ergonomiskt, vilket överhuvudtaget möjliggör att arbetet kan utföras fullständigt.

Arbetet kan även utföras från ett och samma ställe tack vare den flexibla programmeringen vilket är en stor fördel om tung utrustning som t.ex. ångtvättar eller uv-bestrålning mm. kommer att användas.

Alla motorer har en kontinuerlig kommunikation med styrningen för att säkerställa den aktuella farten, positionen under hela lyftresan. Ett lyft är inte bara en resa från A till B. Om flera lyftmotorer har till uppgift att lyfta något, så krävs en samordning mellan alla motorer gällande fart, höjd och position för att säkerställa ett önskat resultat. Den styrningen är en av de unika delarna i 3D Sänglyft.

 

 


Vad är det nya och kreativa med 3D Sänglyft?

 

Det nya och kreativa med 3D Sänglyft är bl.a. en så kallad singel användarlösning. Med andra ord istället för att som traditionellt använda sig av en lyftanordning och en manövreringspanel per fästpunkt/lyftpunkt, erhåller 3D Sänglyft total kontroll över alla lyftpunkter i ett och samma program. Därav krävs endast en person som med ett enkelt knapptryck beordrar 3D Sänglyft att med exakt precision utföra en förprogrammerad manöver. 

För att åstadkomma samma moment med t.ex. 4 lyftpunkter skulle det annars krävas 4 personer. Resultat skulle även bli varierande om ens möjligt eftersom de måste samarbeta i hastighet och precision. Lyft med 3D Sänglyft utförs personsäkert och exakt där den mänskliga faktorn inte påverkar resultatet.

Det unika med 3D Sänglyft är att varje motorpaket har en egen processor (”intelligens”) som kommunicerar med styrprogrammet. Detta möjliggör att ett stort antal motorer kan styras samtidigt utan störningar i kommunikationsflödet mellan motorerna. Det unika med 3D Sänglyft är de ”intelligenta” styrningar som kommer att kommunicera och kompensera för att säkerställa att föremålet som ska förflyttas befinner sig exakt på den höjd och plats som bestämts i programmeringen.

3D Sänglyft möjliggör en kontrollerad styrning av ett obegränsat antal motorer, vilket i sin tur leder till att mycket komplicerade lyft går att utföra utan att den mänskliga faktorn påverkar resultatet.

3D Sänglyft kan styra rörelsens tid, fart, position och även kompensera för yttre påverkan, helt automatiskt. Det innovativa/unika är den ”intelligenta” (IQ) styrningen i kombination med smarta motorer som kommunicerar med varandra och på så sätt säkerställer de programmerade positionerna.  


 


Behovs och individanpassningsbar 

 

Den avancerade tekniken och utrustningen i 3D Sänglyft, resulterar i en mycket lättmanövrerad hantering för användaren.

Programmet i 3D Sänglyft utformas i samarbete med kund/användare efter önskemål för att erbjuda ett optimalt körschema både ergonomiskt och praktiskt.

Programmeringen i vår produkt kan utrustas med t.ex. personlig inloggning, statistik och uppföljning samt analys. Vid personlig inloggning kan programmet anpassas efter personens längd och förmåga, vilket ger en optimal individanpassad ergonomisk arbetsställning. Användarmanualen på skärmen kan behovsstyras interaktivt. 3D Sänglyft kan även utrustas med UV-belysning för kontroll av att optimal rengöring utförts, eller UV-bestrålning som som rengöringsmetod.


Till 3D Sänglyft används en rundsling som fästpunkt för lyftögla. Den dras i en strypsnara runt sängens nedre ram vid hjulfästen. Denna enkla lösning på fastsättning/fästpunkt genererar i att utförande och modell på säng inte spelar någon roll för att sängen ska kunna fästas och lyftas säkert 


En kundanpassad nyckelfärdig lösning med: 

 • självbärande konstruktion

 • smarta motorer (intelligent kommunikation)

 • öppet styrsystem

 • 5-axlad konstruktion

 • GUI – bildskärm

 • egen programvara

 • IP 54

 • personlig inloggning - ergonomisk arbetsplats med personliga inställningar   
 • identifiering av utrustning - möjlighet till anpassade lyft utifrån objektlista
 • stegvis löpande instruktioner – arbetsflödesschema
 • statistik & uppföljning samt analys

 • singel användarlösning

 • möjliggör automatik med robotteknik

 • finansieringslösning (Leasing eller köp)

 • tjänsten ”Ren utrustning” (hyr 3DLyft inkl. personal)

 • kvalitetskontroll genom UV-belysning vid rengöring.

 • kompatibel med UV-rengöring 


Standardtjänster som ingår och levereras med 3DLyft.

 

 1. Behovsanalys för att säkerställa att 3D Sänglyft motsvarar era specifika behov och förväntningar.

 2. 3D-ritning och visualisering.

 3. Projektering på plats. (strömbehov, vatten o avlopp, belysning, flödesvägar, plats höjd mm.)

 4. Tillverkning

 5. Frakt & transport

 6. Montage  

 7. Platsanpassad inställning & driftsättning.

 8. Personanpassning, utbildning och handhavande.

 9. Uppföljningsoptimering

 10. Serviceavtal.

 11. Jour

 12. Återköp av 3DLyft – Hållbar utveckling – restvärde - demontage -återvinning. 
 
Karta
Ring
E-postadress
Om