Svensk KonstruktionsTeknik i Gävle AB

                                                                                                                                                                      

 
 

Innovation

Nu lanserar vi 3D Sänglyft och tar upp kampen mot multiresistenta tarmbakterier VRE inom sjukvården.

https://youtu.be/cw8wTH4l86o

 

 

3D Sänglyft

Sammanfattning och bakgrund till utveckling av 3D Sänglyft.

 

Svårigheter med att på ett tillfredsställande sätt rengöra sjukhussängar har varit stora. Brist på möjlighet har resulterat i att multiresistenta tarmbakterier fått fäste, med onödiga infektioner hos patienter och personal som följd.   

 

Produkten är en självbärande 3D Sänglyft som möjliggör en total åtkomlighet för optimal rengöring/reparation på ett för användaren enkelt och ergonomiskt sätt, genom en flexibel förprogrammerad ”intelligent” lyftanordning där önskemål för tid och position blir exakt. Behovet av 3D Sänglyft välkomnas av såväl industrin som inom vården men även i andra verksamheter där avancerade lyft efterfrågas, både nationellt samt internationellt. Nuvarande lösningar/tillvägagångssätt inom sjukvården har bidragit till bristande resultat med bakterietillväxt och onödiga infektioner som följd.  

Läs mer om 3D Sänglyft

 

 

SKAPA innovationspris 2015

 

I Maj 2015 vann vi SKAPA Utvecklingspris för Gävleborgs län med vår innovation Marin Skrovrengöringsrobot.

Samma månad ( Maj 2015) startade vi företagen CleanNaut AB för att där utveckla den Marina Skrovrengöringsroboten, och innan årets slut var den första prototypen byggd och provkörd i sjö.

Vi fortsätter produktutveckling, provkörning och utvärdering vidare detta år för att framöver kunna erbjuda en Marin Skrovrengöringsrobot som genererar besparingar för sjöfarten och en miljövinst både för det marina ekosystemet och mindre föroreningar i den luft vi andas.

http://www.arbetarbladet.se/allmant/gastrikland/smarta-uppfinningar-prisades 

 

http://www.gd.se/slakt-o-vanner/innovatorer-utsedda

 

 

 

 


 

 

 
 
Karta
Ring
E-postadress
Om