Svensk KonstruktionsTeknik i Gävle AB

                                                                                                                                                                      

 
 

Om oss 

Vi startade företaget hösten 2010 och har sedan dess presenterat många innovativa lösningar på såväl industrin som hos privatpersoner. 

 

Vår huvudsyssla idag består av produktutveckling främst inom hälsa och miljö.

Gävle Sjukhus är först i landet med 3D Sänglyft för rengöring av sjukhussängar.

3D Sänglyft ska bidra till en renare sjukhusmiljö med mindre risk för oönskade infektioner hos patienter och personal p.g.a. multiresistenta tarmbakterier, VRE.  

 

Vi har under åren löst andra företags problem och utmaningar, som har bestått av rent tekniska problem, ergonomiska åtgärder, eller åtgärder gällande personsäkerhet, mm.

 

Vi vill alltid leverera bästa möjliga kvalitét och möta varje tänkbart krav från våra kunder.

 

Vår samlade erfarenhet gör att vi kan jobba på ett kostnadseffektivt sätt utan att tumma på kvalitet eller säkerheten.

 

 

Vårt team

Vårt team består av, erfarna och mycket skickliga konstruktörer.

Vi tillhandahåller konsultation, 3D-konstruktionsritning, 3D-visualisering, konstruktion och byggnation.

Vi arbetar så effektivt som möjligt enligt de mest krävande standarderna och med de senaste teknikerna.  

 

Framtiden

Vi har nu lanserat vår 3D Sänglyft som kommer vara en stor hjälp i kampen mot de multiresistenta tarmbakterierna VRE som härjar inom sjukvården.

 

Lyfttekniken med smarta motorer kan lätt appliceras inom andra områden och branscher.  Där behovet av en lättanvänd lyftanordning med precision krävs kommer 3D Lyften att underlätta, förbättra och effektivisera arbetsmoment och därmed spara både tid, pengar och hälsa.

 

 

 

 

 
 
Karta
Ring
E-postadress
Om